Securització SSH

L'objecte de la present guia és proporcionar als administradors de sistemes una guia que permeti definir una configuració bàsica en termes de seguretat per al servei SSH. Com veurem a la present guia SSH no només ens servirà per connectar-nos a la nostre màquina remota de manera segura, sinó que  ens permetrà fer transferència d’arxius mitjançant SCP o sFTP.

Documents privats: 
Campus d'excel·lència internacional U A B