Política

 

La Universitat Autònoma de Barcelona compromesa des dels seus inicis amb la seva missió d’oferir serveis tecnològics adequats al personal treballador i a la ciutadania, serveis i dades protegits en les mesures de disponibilitat, autenticitat, integritat, confidencialitat i traçabilitat, reconeix la importància de dissenyar i implementar un Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació com l’eina que permeti conèixer, gestionar i minimitzar els possibles riscos que aquests serveis i dades poden tenir.

A tal efecte, a 11 de març de 2020 es va aprovar en Consell de Govern la Política de Seguretat de la Informació.

Campus d'excel·lència internacional U A B