[Març '20] Missatges que contenen extorsions

De nou estem rebent una sèrie de missatges que responen a un mateix patró i que son falsos. Els missatges informen que han instal·lat un programa maliciós al nostre ordinador i que han gravat el nostre accés a pàgines de contingut sexual. Demanen una quantitat en bitcoins per no difondre als nostres contactes aquest enregistrament. Si heu rebut un d’aquests missatges sapigueu que, en els casos que hem analitzat, no hem trobat cap evidència de que l’equip hagi estat compromès i menys que s’hagi produït cap enregistrament.

Es convenient que reviseu periódicament el recull que anem actualitzant.

En cas de qualsevol dubte o consulta poseu-vos en contacte amb el CAS (cas@uab.cat o 93 581 21 00).

Campus d'excel·lència internacional U A B