Guies de Seguretat

Securització de Serveis

Les guies elaborades des del CSIRT de la UAB ofereixen una sèrie de recomanacions relatives a la seguretat per a què les persones administradores dels servidors puguin aplicar als seus serveis.

Bones pràctiques de credencials

L’ús dels comptes personals per acreditar-nos a les diferents plataformes d’ús diari creix exponencialment, per això és molt recomanable la utilització de credencials segures, ja que els portals de validació són el primer punt de seguretat que tenen els sistemes, per tant la utilització de contrasenyes no segures pot comprometre la seguretat dels serveis.

Bones pràctiques correus fraudulents

La utilització d’Internet ens converteix en possibles víctimes de tercers que busquen robar diners, informació, apropiar-se d’altres identitats o accedir a informació valuosa.

Bones pràctiques implementació HTTPS

Amb la present guia s'indiquen  les principals recomanacions per una implementació correcte del protocol HTTPS, cada cop més implementat a la xarxa, i on  els exploradors principals tendeixen a recomanar la seva implementació amb un certs paràmetres de seguretat.

Securització Apache

L'objecte de la present guia és proporcionar als administradors de sistemes una guia que permeti definir una configuració bàsica en termes de seguretat per al servei Web Apache.

Securització SSH

L'objecte de la present guia és proporcionar als administradors de sistemes una guia que permeti definir una configuració bàsica en termes de seguretat per al servei SSH. Com veurem a la present guia SSH no només ens servirà per connectar-nos a la nostre màquina remota de manera segura, sinó que  ens permetrà fer transferència d’arxius mitjançant SCP o sFTP.

Securització IIS

Aquest document esta dissenyat per ajudar als administradors de sistemes a realitzar una implementació de seguretat en escenaris on s'hagi de securitzar IIS 8.5 sobre Microsoft Windows Server 2012 R2.

Campus d'excel·lència internacional U A B