Assumpte: Urgente

Programa de actualización de correo electrónico de la UAB, haga clic en ACTUALIZAR: y complete el formulario correctamente para actualizar su cuenta de correo electrónico de la UAB.

 

Detectat a la UAB: Maig 2021

Característiques: link a diverses urls del proveïdor de hosting Weebly que allotjen planes amb un logo de la UAB i 3 camps per a demanar NIU, compte de correu i contrasenya.

Que s'ha de fer?: Eliminar. Posar-se en contacte amb el CAS si heu caigut en el parany.

Campus d'excel·lència internacional U A B