Aprovada la Política de Seguretat de la Informació de la UAB

El Consell de Govern celebrat l'11 de març de 2020 va aprovar la Política de Seguretat de la Informació de la UAB dins del marc dels requeriments mínims que exigeix l'Esquema Nacional de Seguridad.

El document de la Política es pot consultar a l'apartat "Política".

15/06/2020 - 09:30
Campus d'excel·lència internacional U A B